พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

Nong Khai Aquarium

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร
ที่มาภาพจากคุณ Thapanun Mahisanun

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย
เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
มีอุโมงใต้น้ำ ยาวหลายสิบเมตร
ทุกวันจะมีการแสดงให้อาหารปลาใต้น้ำ
บรรยากาส จำลองโลกใต้บาดาน

ขอบคุณภาพจาก Tor Natthawut, เพิ่ม-ปู พานิชพันธ์, Chanom Huyhuy, Ya Sukanya

อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย